De reddende fietssirene van Zwarte Piet
De verkeerde kant op / Pakjes rondbrengen / De nieuwe club van Sinterklaas
Sinterklaas (1) / Sinterklaas (2) / 5 december / Sinterklaas in de problemen
Sinterklaas wordt ontvoerd / Sinterklaas is ontvoerd /  Het verdriet van Zwarte Piet
Onze eigen verhalen / e-m@il ons  


Bij het feest van Sinterklaas, horen natuurlijk ook verhalen, nu zijn er al 11 verhalen te lezen.
Klik bovenaan op een titel om er snel heen te gaan, om terug te komen klik je op naar boven.
Soms staat er verhaal downloaden onder een verhaal, dan kun je het verhaal in Wordpad vorm ophalen.

Heb je zelf nog een leuk verhaal over het Sinterklaasfeest, mail ons die dan, dan komt die hier ook te staan. Uiteraard zetten wij je naam erbij. Wil je er ook even bijzetten of je verhaal gedownload mag worden of niet. Verwacht echter niet dat het verhaal dezelfde dag op internet te lezen is.

 

 

De reddende fietssirene van Zwarte Piet.  
Een zelfverzonnen verhaal van Fons van Assche

Zwarte piet treedt op met een omzwachtelde arm en een fietssirene en trekt hierdoor de aandacht van de kinderen. Hier zit een heel verhaal achter:

De sint woont in een prachtig kasteel ver in de bergen in Spanje waar de pieten een heel jaar door het speelgoed klaarmaken. Na elke werkdag wordt dan het nieuwe speelgoed verpakt in grote stevige houten kisten en netjes gestapeld in immense kamers, bijna zo groot als een kerk.
Als de Sint wil vertrekken naar België, begint het zware werk voor de pieten: zij moeten dan al deze zware kisten op een trein laden die speciaal werd gebouwd voor de Sint. Het spoor loopt van in het kasteel tot in de haven aan de aanlegsteiger van de stoomboot, die het hele jaar ligt te wachten en daar mooi gepoetst en geverfd wordt door de bootpieten.

Zo was het ook enkele weken geleden : De pieten waren al 3 dagen en nachten zonder rusten de treinwagons aan het volladen met de kisten. Deugniet-Piet was dat zware gezeul al lang moe en was iets aan het bedenken om niet meer te moeten werken. Tot hij plots achteraan in een donkere hoek van de kamer een kist zag staan die nog open stond en maar half gevuld was. Dit was zijn kans: vliegensvlug kroop hij in die kist en sloot zachtjes het deksel zonder het slot vast te klikken. Wat was hij blij : niemand had hem gezien. Hij lachte in zijn vuistje terwijl hij de andere pieten hoorde kreunen en zuchten .Maar het duurde niet lang of de vermoeide deugnietpiet viel in een diepe slaap.
-'Nog twee kisten en we zijn klaar ; deze hier nog en die daar in de hoek.'
-'laat ons eerst even uitrusten op deze kist'
Twee dikke pieten gingen op de kist met deugnietpiet zitten en natuurlijk sprong het slot onmiddellijk vast. De sint was komen kijken en zag nog net de laatste kist naar buiten dragen onder luid applaus van alle pieten. De sint was heel tevreden en beloofde dat alle pieten nu 3 dagen mochten rusten tijdens de boottocht naar België.

De machinistpiet liet met de stoomfluit horen dat hij klaar was voor vertrek. Voor zijn trein was het geen zware tocht want het was altijd bergaf door de bossen tot in de haven.
Achter de locomotief was een reizigerswagon voor alle pieten en de Sint en daarachter 25 wagons vol met speelgoedkisten. De trein was zo wel 300 meter lang.
Puffend en sissend vertrok de trein voor een trip die wel een halve dag ging duren. Al snel vielen alle pieten vermoeid in slaap behalve de machinistpiet natuurlijk. De Sint zat daar tussen de slapende pieten tevreden te mijmeren en besefte met trots dat het hem weer was gelukt om straks vele kindjes in België blij te maken.

Helemaal achteraan de trein was ondertussen deugnietpiet wakker geschud door het gedaver van de trein.-' hela, hela pieten! , schud zo niet met de kist! Hij duwde hard tegen het deksel van de kist maar deze zat muurvast. Natuurlijk , want hij kon niet zien dat er nog 5 kisten bovenop zijn kist stonden. De piet begon nu erg ongerust te worden: wie zou hem hier nu vinden? Als hij hierin moest blijven zitten tot in België dan zou hij sterven van honger en dorst! Hij begon te roepen en te schreeuwen en te bonken en te stampen ,zo hard dat zijn kist bijna van de trein viel. Hoe erg hij ook tekeer ging, niemand kon hem horen zover achteraan de trein. Al snel was hij zo hees , dat hij niet meer kon roepen; zijn handen begonnen al te bloeden van al dat bonken. Langzaam besefte hij dat zijn deugniet zijn dit keer wel es heel slecht zou kunnen aflopen. Zachtjes begon hij te wenen en fluisterde hij: 'Lieve Sint ,help mij asjeblief, dan zal ik nooit meer stout zijn'

Zijn traantjes vielen op het speelgoed dat onder hem in zijn kist lag. Toen hij deze wou afdrogen voelde hij dat hij in een kist was gekropen die half gevuld was met fietssirenes.
Er waren er zeker meer dan honderd .En plots kreeg hij een idee. Als er batterijen in de sirenes zouden zitten dan kon hij die allemaal gelijk opzetten en dat zou zo'n groot lawaai maken dat ze hem zeker zouden horen. In het donker zocht hij naar de startknop van een sirene: Hij zette die op en ,hoera' die begon onmiddellijk luid te loeien.
Hij stak eerst twee proppen papier in zijn oren en begon dan al de sirenes op te zetten.
Dat gaf een enorm lawaai. Toch konden de slapende pieten en de Sint dit niet horen
Ook de machinist kon door het lawaai van de stoom niks horen. Zijn oren zaten ook al vol kolengruis! Deugnietpiet vond het al raar dat er nog niemand was komen kijken.
Hij maakte zich ongerust omdat hij hoorde dat sommige sirenes al minder lawaai maakten doordat hun batterij bijna leeg was!!

Een eindje verder op de spoorweg was er een overweg , waar de seingever net was verwittigd dat de stoomtrein van de Sint aankwam. Hij begon snel de slagbomen neer te laten .
De Sinttrein had bij hem altijd voorrang, want hij had als kind altijd mooie speelgoedtreinen gekregen. De eerste auto's stonden al te wachten voor de slagbomen als hij de stoomfluit van de trein hoorde. -' Zou de Sint voor het raam staan?'
Ja hoor, de Sint zwaaide uitvoerig naar hem toen de eerste wagon voorbijreed. Hij telde verder alle wagons : 21 ..22..23..24 en de laatste 25.
Plots hoorde hij een enorme sirene voorbijrijden. Hij aarzelde geen ogenblik en liep naar zijn seinhuis en belde vlug naar de stationschef van het volgende station:
-' Hallo, je moet dringend de Sinttrein tegenhouden want ik heb achteraan een noodsirene gehoord.

De chef zette twee brandende fakkels midden op de sporen toen hij de trein hoorde naderen.
De machinistpiet begon uit alle macht te remmen. Piepend en krakend kwam zijn trein tot stilstand. Alle pieten sprongen uit hun slaap en vielen op de grond. Ook de mijter van de Sint was al afgevallen. De stationchef stapte vlug op en hielp de Sint terug overeind.
-'Er is iets mis met je trein; achteraan is er een grote sirene aan het loeien.
Alle pieten liepen naar de achterste wagon gevolgd door de Sint.
En ja hoor, zij hoorden nog zachtjes een sirene vanuit de onderste kist.
Vlug werden de kisten afgeladen en de bewuste kist voor de voeten van de Sint gezet.
-'maak vlug open !!
Toen het deksel open schoof keek de deugnietpiet recht in de ogen van de Sint.
Hij was heel blij maar ook bang voor de reactie van de Sint.
De Sint reageerde kalm en besefte ook dat ze een piet hadden gered van erge dingen.
Deugnietpiet vertelde heel zijn verhaal aan de Sint en beloofde dat hij nooit of nooit nog deugniet zou zijn en de beste helper van de Sint wilde worden.
De verplegerpiet verzorgde zijn arm die van al dat bonken gekwetst was.
Vanaf nu loopt deugnietpiet altijd met een fietssirene die zijn leven heeft gered.

verhaal downloaden

naar boven

 

 

 

De verkeerde kant op:
Een zelfverzonnen verhaal door Laura een leerling van Wim Oostra

 

'' Wegwijspiet, waar moeten we nu heen?,, '' We moeten naar het Oosten, dus naar links.,, Sinterklaas zegt'': Dat is toch rechts?!,, Wegwijspiet zegt beledigd:'' opmijn kompas is het links dus : naar links .,, ''Nou goed dan,, Op jouw mijn beste piet, kan ik vertrouwen.,, ''Ik ga even met de stoomboot kletsen,,.'' Nou ja, doet u het dan maar, Sinterklaas.,, '' Och mijn lieve stoomboot, varen we de goede kant wel op?,, '' Tikketikketikketik.,, '' Dat geluid maak je toch altijd als we de verkeerde kant op varen?!,, ''Ik ga even aan de wegwijspiet vragen of hij wel de goede dingen heeft gezegd.,, '' Is het wel het goede wat jij zegt? Vraagt de sint.,, '' Ja maar, er is zoveel water misschien, stort de dijk wel in!,,'' Maar piet, moeten we nou naar Nederland of terug.,,'' Nou ik denk dat we terug moeten, zegt de wegwijspiet.'' En toen werd de boot gedraaid. ''Maar, de kinderen dan? Zegt de sint.'' We kunnen de kinderen niet zomaar in de steek laten.,, zegt de sint. '' Wat moeten we nou doen?,, zegt de wegwijspiet. ''Laten we de hoofdpiet erbij halen die weet wel raad.,, zegt de sint. De hoofdpiet heeft een plan:'' laten we de pakjes opsturen. En dat doen ze......................................................................

Ze krijgen van een kind een e-mail, dat ze wek moeten komen. Maar ze mailen dat ze echt niet kunnen komen. Weer een mail?! '' Zullen we de e-mail openen?,, zegt de sint. Ze openen de e-mail.

naar boven

 

 

 

Pakjes rondbrengen.
Een zelfverzonnen verhaal door een leerling van Wim Oostra

Op een dag ging Sinterklaas pakjes rondbrengen. Kleine piet mocht niet mee. Kleine piet vindt dat erg jammer. Hij bedenkt een plan. Hij zal vanavond met een ladder op het dak klimmen. Dat doet hij. Op een dag breekt klimpiet zijn been. Een andere piet valt voor hem in. Kleine piet verzorgt klimpiet. Klimpiet hoort dat kleine piet graag zou kunnen klimmen. En hij krijgt een idee. Hij leert kleine piet klimmen. Op een dag mag kleine piet mee met Sinterklaas! Dat gaat even goed. Maar als er naar een tijdje een dik pak sneeuw ligt op de

Daken. 
Gleed kleine piet een keertje uit en breekt zijn been.
Au! Au!
Dat doet zeer!
Gelukkig vinden Sinterklaas en de pieten hem gauw weer

naar boven

 

 

 

De nieuwe club van Sinterklaas:
Een zelfverzonnen verhaal door een leerling van Wim Oostra

Het is weer tijd om naar Nederland te gaan alle pieten zijn al klaar. Maar bij wagen 27 zijn de pakjes nog niet getest daarom rijdt testpiet mee met suprisepiet.
Ondertussen is er een nieuwe maar vooral zenuwachtige piet Radarpiet hij is nogal boos omdat dat de testpiet niet heeft gezegd dat ze mee ging met surprise maar als coolepiet een cadeautje Brengt van suprisepiet denkt hij oké dan, maar als hij ontdekt dat het een fopcadeau is houd hij ze goed in de gaten.
Even later moeten de wagens weg maar de suprisepiet heeft aan alles gedacht behalve aan benzine. Gelukkig heeft de testpiet benzine van een aardige man gekregen. 
Als ze die nacht slapen worden ze ontvoerd door een of andere MENEER DE DIRECTEUR. Hij wil een afspraak met SINTERKLAAS maken want hij heeft jeu de boules met vierkante ballen gemaakt hij wil dat SINTERKLAAS niks anders geeft dan zijn jeu de boules . De pieten in wagen 27 denken dat gaat nooit lukken maar als MENEER DE DIRECTEUR zegt dat hij handlangers bij foxkids heeft die het hele feest van SINTERKLAAS kunnen afblazen zijn ze niet meer zo zelfverzekerd. Natuurlijk moet je een knopje aanzetten om het contact tussen de radar en de wagen maar die staat uit omdat MENEER DE DIRECTEUR niet dom is.
Daarom denkt radarpiet wat is er gebeurd. Eindelijk mag de testpiet SINTERKLAAS bellen maar ze wil niet dat SINTERKLAAS het weet daarom verteld ze het aan radarpiet. Uiteindelijk komen MENEER DE DIRECTEUR en zijn handlangers in de gevangenis.

naar boven

 

 

 

Sinterklaas (1)
Een zelfverzonnen verhaal door Rutger en Sibren  leerlingen van Wim Oostra

 

Het kasteel van sinterklaas is ingestort! Het kwam door een zware storm. Er zijn brokstukken op de boot gekomen. Met de pieten is niks aan de hand alleen één heeft een blauw oog. Met de sint is niks aan de hand. De boot moet gerepareerd worden maar dan komen ze niet op tijd in Nederland. Daarom willen ze een kleinere boot nemen. Maar daar passen net alle pakjes in voor alle kinderen in Nederland in. Alle andere boten in Spanje zijn kapot door de storm. Daarom gaan ze met de helikopter. Er staan er drie geparkeerd op het vliegveld en ze huren er een. Daar passen alle pakjes wel in. Maar dan passen de pieten en de sint er in. Dan moeten ze er nog twee huren. Ze gaan naar het vliegveld. Daar staat er nog één. Die huren ze. De pieten moeten dan heel dicht op mekaar staan. Een piet zegt: dan laten we wat pieten hier. Dan zegt sinterklaas: dat kan niet want dan kunnen we niet op tijd de schoenen vullen en dan hebben de pieten die hier blijven geen huis. We kunnen een gewoon vliegtuig nemen. Ze doen dat en ze komen net op tijd. Ze komen in Nederland aan maar de mensen wachten op de kade. Dan komen ze met de auto bij de kade en dan zeggen de mensen dat Sinterklaas nep is want de echte komt met de boot. En dan vertelt Sinterklaas alles en dan geloven de mensen alles. 

naar boven

 

 

 

Sinterklaas (2)
Een zelfverzonnen verhaal door Simone en Nardia  leerlingen van Wim Oostra

 

Sinterklaas en pieten zijn druk bezig om de pakjes aan boord te brengen. Iedereen is druk bezig, chef piet is heerlijke pepernoten aan het bakken en muziek piet is al bezig met zijn nieuwe liedje. Radar piet!!!! Waar zijn surprise piet en test piet zegt coole piet. Ik weet niet waar ze zijn. We hebben overal gezocht maar nergens zijn ze te vinden. We moeten nu echt opschieten zegt sinterklaas!!!! Het is al laat we moeten naar Nederland en surprise piet en test piet dan. Wat is er dan met surprise piet en test piet. Die zijn nergens te vinden zegt radar piet. Sinterklaas en pieten zijn druk bezig om de pakjes aan boord te brengen. Iedereen is druk bezig, chef piet is heerlijke pepernoten aan het bakken en muziek piet is al bezig met zijn nieuwe liedje.

Radar piet!!!! Waar zijn surprise piet en test piet zegt coole piet. Ik weet niet waar ze zijn. We hebben overal gezocht maar nergens zijn ze te vinden. We moeten nu echt opschieten zegt sinterklaas!!!! Het is al laat we moeten naar Nederland en surprise piet en test piet dan. Wat is er dan met surprise piet en test piet. Die zijn nergens te vinden zegt radar piet. maar dan kunnen we zo niet weg. Dan moeten we maar zonder hun weg. Ze gingen met de boot weg, ze kwamen aan in Nederland. Toen ze in hun hotel waren, waar week overnachten. Toen ze alles hadden uitgepakt en klaar waren. Dachten ze weer aan de  pieten, hoe moeten we dat nou doen zonder surprise en test piet vraagt sinterklaas. Misschien zijn ze al in Nederland? Want in Spanje waren ze niet, morgen gaan we naar Gramsbergen, misschien zijn ze daar ook wel. We moeten maar afwachten? 

Die morgen varen ze naar Gramsbergen, eindelijk zijn ze er. Er staan heel veel kinderen, maar geen piet te bekennen. Sint en zijn pieten stappen uit de boot, ze lopen direct naar het dorpshuis. Als ze in het dorpshuis zijn, beginnen ze direct te zingen het wordt een gezellige middag. Maar coole piet denkt steeds aan de pieten, waar kunnen ze nou zijn. Dan komt een politie man met 2 pieten binnen het is opeens heel stil in de zaal de pieten leggen het hele verhaal uit we hadden dus 2 dagen geen eten en hebben we wat gestolen oo zegt sinterklaas.

naar boven

 

 

 

5 december
Een zelfverzonnen verhaal door Jasper Oostra.

 

 

Het was 5 december. Alle kinderen in Nederland waren binnen. Maar de pieten waren al weer op pad...

Jasper zat op de bank. Hij las een boek naast zijn moeder. Zijn vader was aan het afwassen, en zijn broertjes speelden in de speelhoek. Maar toen...
Boem boem kletter kletter ping ping!
Aaaaaaaaaaa! Riepen de broertjes. Maar toen hoorden ze ook iemand anders schreeuwen. Ooho!
Even keken de kinderen elkaar aan, maar toen renden ze naar buiten. Daar zat een klein zwartepietje te snikken. Toen kwam vader eraan. Eerst zag hij het pietje snikken, maar toen ook de kapotte ruit. Ohoo!
Vader wilde net iets zeggen toen Sinterklaas eraan kwam, op Americo! He Clan, wat doe jij daar! Wat hadden wij nou afgesproken!? Vroeg de hoofdpiet. We hadden je net nod... verder kwam hij niet. "Piet, niet zo boos." Wacht eens even, onderbrak vader, kom maar even binnen! 

Binnen gaf vader de Sint en de piet een stoel. Zo vertel me nou maar eens wat er is gebeurd. Ik... Hij... Ho, eerst de hoofdpiet. Nou, begon de hoofdpiet, Wij hadden afgesproken dat Clan in het grote pietenhuis zou blijven. Zo Clan, waarom heb jij dat niet gedaan? O Sinterklaas, ik vond het zo oneerlijk en toen dacht ik: ik pak gewoon de zak van de familie Oostra. En toen ik hier was, klopte ik net zo als andere pieten op het raam, maar toen brak het glas. O, dus zo is het allemaal gebeurd. Nou, wij zullen die ruit wel betalen. Niks daarvan! Bulderde vader. Wij zetten er wel een raam in! Dat is heel aardig van u Meneer Oostra. Maar dat worden dan heel veel cadeautjes! Jaaaaaaaa. Nou het antwoord lijkt me duidelijk!

Jasper kreeg een model mercedes, en zijn broertjes een Ferari. Ze vonden het allemaal een mooie dag, De mooiste dag die je maar zou kunnen wensen!

naar boven

 

 

 

Sinterklaas in de problemen
Een zelfverzonnen verhaal door Leander leerlingen van Wim Oostra

Het is 17 november Sinterklaas gaat weg met zijn pieten. 4 uur later komen ze bij de Lek. Maar ze willen naar Gramsbergen en dat is nog een ˝ uur varen. En in Gramsbergen wonen 5000 mensen en 3000 mensen wachten op Sinterklaas. 
Maar dan zijn ze in Duitsland! Radarpiet gaat direct naar Sinterklaas hij zegt dat ze in Duitsland zijn. En hij weet niet waar ze in Duitsland zijn. Maar dan komt er een bordje te voorschijn en daar staat op Rijn. Ze draaien direct om en gaan weer naar Nederland. En 3 kwartier later komen ze in Gramsbergen aan. Iedereen is blij maar de cadeautjes zijn weg en toen zij wegwijspiet, maar nu snap ik het. Die Duitse man zij dat Gramsbergen die kant op was, en dat was de kant op naar Duitsland. En toen wou hij de cadeautjes stelen. Hij zat in de auto en het was een Nederlander. En het nummerbord was GP-NR-09. Sinterklaas zij tegen alle 3000 mensen dat de cadeautjes weg waren en dat ze de cadeautjes wel terug vinden. En dat hij morgen weer terug zal komen. Sinterklaas en regelpiet ging een huisje huren. Daar belde ze de politie en ze vertelde alles en ook het nummerbord. De politiemannen gingen in actie. Morgen ochtend om 8:23 belde de politie naar Sinterklaas. Ze hadden de dader gevonden. De dader had een paleis. Hij is ook rijk en hij heeft 13 kinderen. En daarvoor had hij de cadeautjes gestolen dan hoefde hij niet zoveel geld te betalen. Maar wij hebben de cadeautjes hier kom je langs? Sinterklaas heeft de cadeautjes. En is om 14:00 in Gramsbergen. En er zijn weer 3000 mensen aan het wachten, maar nu niet voor niets.

naar boven

 

 

 

Sinterklaas wordt ontvoerd.  
Een zelfverzonnen verhaal door Rinette, Irene en Floortje.

Het is al avond alle kinderen liggen al in bed, behalve Nanda. Die kan niet slapen want ze is zenuwachtig wat ze in haar schoen krijgt.

Opeens hoort ze geschreeuw, ze kijkt uit het raam. Daar ziet ze sinterklaas die ontvoerd wordt door een stel oudere jongens. Ze rent naar beneden en schreeuwt, papa, mama kijk eens uit het raam. Ik zie niks Nanda, kijk dan eens goed. Ga maar weer lekker slapen zegt haar moeder. Maar sinterklaas is ontvoerd. Dat heb je gedroomd. Ga maar weer slapen. Vader en moeder gaan naar bed.
Dan sluipt Nanda naar beneden en gaat naar de pieten en verteld het hele verhaal. De pieten zeggen: als sinterklaas er morgen nog niet is gaan we op onderzoek uit.

Die nacht kon Nanda niet slapen ze kijkt in haar schoen, daar zit niks in. Eigenlijk moet ze naar school, maar ze gaat stiekem naar de pieten. De pieten zijn helemaal overstuur. Een van de pieten schreeuwt sinterklaas is niet teruggekomen, wat moeten we nu doen? Ze bellen de politie.
De politie gelooft er eerst niks van, maar later zegt de politie, we zullen doen wat we kunnen doen. De pieten en Nanda gaan zelf ook op onderzoek uit. Ze zoeken overal, opeens zegt Nanda dat ze naar huis moet omdat anders haar moeder erachter komt dat ze niet naar school is geweest. Ze rent naar huis, ze is nog net op tijd. 

De pieten zoeken door, maar ze kunnen Sinterklaas niet vinden. Ondertussen is Nanda alleen gaan zoeken. Opeens hoort ze geschreeuw, dat is de stem van Sinterklaas. Ze rent er naar toe, ze ziet Sinterklaas door een heel klein raampje. Er is niemand te bekennen, behalve sinterklaas. Ze rent naar de pieten toe en verteld wat ze gezien heeft. De pieten gaan met haar mee. Als ze daar aan zijn gekomen klimt de klimpiet direct op het dak. Hij zoekt de schoorsteen maar er is hele maal geen schoorsteen. Dan ziet hij een dakraam. Dan klimt hij door het raam en maakt de sint los omdat hij vast was gebonden. Ze zoeken samen de sleutel van de deur. Maar ze kunnen hem niet vinden, omdat de jongens de sleutel mee hebben genomen. Dus slaan ze het raampje in.
Sinterklaas komt er moeilijk door, heen maar .... het lukt.
Eindelijk zijn ze buiten. 
En sinterklaas zegt tegen Nanda: Jij krijgt dit jaar extra cadeautjes.

naar boven

 

 

Sinterklaas is ontvoerd:
(ingestuurd door Suzanne)

Sinterklaas is ontvoerd. Hij zit ergens op een koude vloer in het donker. Zijn armen en benen zijn vastgebonden. Hij kan geen kant op. Het is vannacht gebeurd.

Hij zat op Americo en was op weg terug naar Het Grote Pietenhuis nadat hij een aantal schoenen had gevuld. Plotseling stopte er een zwarte bestelbus naast Sinterklaas. Hij vond dit best vreemd midden in de nacht. Het raampje ging open en Sinterklaas pakte al een hand pepernoten om die te geven toen hij plotseling een harde klap op zijn hoofd voelde. Een kwartier later werd Sinterklaas wakker achter in het bestelbusje. Hij had ongelooflijke hoofdpijn en kon zich niet bewegen, omdat ze hem hadden vastgebonden. Hij kon zich niet meer herinneren hoe de mannen of vrouwen eruit zagen en hoeveel het er waren, maar hij hoorde helemaal niets alleen dat ze aan het rijden waren, maar Sinterklaas had geen idee welke richting op. Misschien waren ze al wel over de grens. Waar was Americo eigenlijk gebleven? Sinterklaas is eigenlijk nooit bang, maar hij voelde nu toch paniek in zich opwellen.

De volgende morgen gaat de wekpiet naar de kamer van Sinterklaas om hem te wekken met een lekker broodje speculaas. "Goedemorgen Sint!" roept hij als hij de gordijnen openschuift. Geen antwoord. "Kom op Sint, we hebben weer een drukke dag voor de boeg." Nog steeds geen antwoord. De wekpiet loopt naar het bed toe, slaat de dekens eraf en………….niks. De wekpiet stormt de trap af en roept door het hele huis en tegen iedere Piet die hij ziet: "Sinterklaas is er niet!"

Hij rent naar de stal van Americo, doet het hek open en ook Americo is er niet. Dat moet dus betekenen dat Sinterklaas vannacht niet thuis is geweest. De wekpiet rent weer terug naar het huis en alle Pieten zitten al aan het Pietenontbijt. De wekpiet is helemaal overstuur en hij snapt niet dat de andere Pieten zo rustig kunnen eten terwijl Sinterklaas er niet is. "Pieten kom op we moeten gaan zoeken er is iets gebeurd met Sinterklaas!" roept de wekpiet. "Wekpiet doe eens rustig. Er is niks aan de hand. Sinterklaas is gewoon blijven hangen bij een verdrietig kind of hij is nog steeds bezig met schoenen vullen." zegt de rustige Piet. De wekpiet is wat rustiger geworden en iedereen gaat aan zijn werk met cadeautjes inpakken, surprises maken en gedichten schrijven. Iedereen is zo druk met zijn werk dat eigenlijk niemand meer aan Sinterklaas denkt, totdat de telefoon gaat. "Kijk wekpiet daar zal je Sinterklaas hebben om te vertellen dat hij eraan komt." zegt de rustige Piet. De rustige Piet neemt de telefoon op: "Het Grote Pietenhuis, met de rustige Piet." Een vervormde stem klinkt door de hoorn: "We willen geld zien of anders zullen de kinderen Sinterklaas niet meer levend terug zien." De rustige Piet trekt licht-zwart weg en begint te stotteren: "W…w…wie i…is dit?" De stem zegt: "Gaat je niets aan, morgennacht om 3 uur in het stadspark. Het gaat om 2.000.000 euro en als het er niet is, is het gedaan met Sinterklaas en is pakjesavond verleden tijd." Tuut-tuut-tuut. De rustige Piet is niet zo rustig meer en roept alle Pieten bij zich. "Pieten luister goed, Sinterklaas is ontvoerd en morgennacht komen de ontvoerders en die willen 2.000.000 euro losgeld." De Pieten beginnen allemaal door elkaar te schreeuwen en te roepen. "RUSTIG!!!" roept de rustige Piet. "We moeten een oplossing bedenken om het geld bij elkaar te krijgen." We moeten de cadeautjes verkopen." zegt de financiële Piet. "Dat is een goed idee, maar al die kinderen dan?" vraagt de zorgpiet. "We hebben geen keus." Zegt de financiële Piet. "We hebben geen geld meer, zelfs niet voor 1 zakje pepernoten." De Pieten kunnen zich niet meer concentreren en zijn druk bezig met bellen naar speelgoedzaken om te kijken welke zaak zo gek is om alle cadeautjes weer terug te nemen. Zo spreken ze ook de manager van Bart Smit. Hij wil de cadeautjes wel terug nemen, maar hij vertrouwt het niet. Waarom zal Sinterklaas alle cadeaus terug willen geven die hij voor alle kinderen heeft gekocht. Diezelfde middag belt hij de politie. Hij krijgt rechercheur Quint aan de telefoon. "Rechercheur Quint, waar kan ik U mee van dienst zijn?" "Goedemiddag U spreekt met meneer Smit van de Bart Smit. Ik heb vanmorgen een eigenaardig telefoontje gehad. De rustige Piet belde mij vanuit Het Grote Pietenhuis om mij te vragen of ik bereid was alle cadeautjes weer terug te nemen." Zegt de manager van de Bart Smit. "Dat is inderdaad erg eigenaardig. Ik zal wel even contact opnemen met Het PietenHuis om te vragen of alles in orde is." Zegt rechercheur Quint. "Vriendelijk bedankt hoor." zegt de manager van de Bart Smit.

Direct na het telefoongesprek belt rechercheur Quint met Het Grote Pietenhuis en krijgt de houd-zijn-mond-niet Piet aan de telefoon. "Goedemiddag Piet, je spreekt met rechercheur Quint. Ik heb van meneer Smit van de Bart Smit gehoord dat Sinterklaas alle cadeautjes wil verkopen. Ik wilde even weten of alles in orde is." "J…j…ja euh n…n…nee alles is niet helemaal in orde, want Sinterklaas is ontvoerd en de ontvoerders willen 2.000.000 euro losgeld hebben en die komen ze morgennacht ophalen en…..(stilte)." De rustige Piet slaat zijn hand voor de mond van de houd-zijn-mond-niet Piet en neemt de hoorn over. "Hallo de rustige Piet hier, alles is in orde. Doei!" en de rustige Piet hangt snel op.

De rechercheur snapt er niets meer van. Heeft hij het nou goed gehoord? Is Sinterklaas ontvoerd? Dus de Pieten willen de cadeautjes waarschijnlijk kwijt om het losgeld te kunnen betalen. De rechercheur bedenkt een plan.

Die volgende nacht staan de rustige Piet en wekpiet in het stadspark te wachten. Het is 5 voor 3 en de ontvoerders kunnen elk moment komen. De Pieten hebben een cadeau bij zich waar het geld in zit dat ze hebben verdiend aan de pakjes. De Pieten zijn blij dat ze Sinterklaas weer terug krijgen, maar hoe moet dat nou met alle kinderen die nu geen pakje krijgen dit jaar?

De klok van de nabijgelegen kerk slaat 3 uur. "Kijk daar eens." Zegt de wekpiet die in de verte 2 gestalten ziet aan komen lopen. Tussen de gestalten in rijdt op wieltjes een heel groot gevaarte. Het leek wel een groot cadeau. "Waar is Sinterklaas?" vragen de Pieten zich af?

De 2 ontvoerders staan nu recht voor hen en de Pieten kunnen niet zien hoe ze eruit zien, want ze hebben een bivakmuts op. "Kom maar op met het geld." Roept een mannenstem. Op dat moment horen de Pieten een hard geluid. "Wat komt daar aan?" vraagt 1 van de ontvoerders. "Het lijkt wel iemand op een paard." Zegt de andere ontvoerder. In een flits gebeurt het. Het grote cadeau op wielen wordt richting de Pieten geduwd en de twee ontvoerders vallen met een klap op de grond. Twee agenten hebben de ontvoerders overmeesterd en worden in de boeien geslagen. Rechercheur Quint zit op Americo en heeft het cadeau naar de Pieten geduwd. "Maak open Pieten." Zegt de rechercheur. De pieten scheuren het lint en het papier eraf en daar zit Sinterklaas op de bodem van het pak. Sinterklaas is zo blij dat hij eindelijk twee bekenden ziet dat hij in tranen uitbarst. Gelukkig maakt Sinterklaas het goed. Hij is alleen een beetje moe. De bivakmutsen worden er bij de ontvoerders afgehaald en het zijn tot ieders grote schrik 2 Pieten. Niemand had gemerkt dat die Pieten het hadden kunnen zijn, want ze waren ook gewoon in Het Grote Pietenhuis geweest. "Die 2 gaan mee naar het bureau!" zegt rechercheur Quint.

Het geld gaat gewoon weer terug naar de Bart Smit en de cadeautjes naar de kinderen. Zo kan 5 december gewoon weer doorgaan.

verhaal downloaden

naar boven

 

 

Het verdriet van Zwarte Piet
(ingezonden stuk van I. Meijer in de Stedendriehoek)

 

“Sinterklaas, mag ik u wat vragen?” Piet komt bijna buiten adem de kamer van Sinterklaas binnen. “Natuurlijk mag je wat vragen Piet; wat is er aan de hand?”
“Ik heb op internet gelezen dat er mensen zijn die zeggen dat wij er niet meer mogen zijn.” Sinterklaas kijkt verbaasd op. “Wat heb je gelezen? Wie mag er niet meer zijn?”
“Wij, de zwarte Pieten, mogen er niet meer zijn. Als wij nog met u mee willen naar Nederland, moeten wij veranderen. Mensen roepen dat we moeten vernieuwen, zelfs de liedjes die de kinderen zingen moeten aangepast worden… Wat moeten we doen, Sinterklaas? We vinden het leuk om u te helpen met het uitdelen van presentjes en we hebben altijd veel plezier in Nederland met alle kinderen. Maar nu wordt er gezegd dat zwart niet meer kan en het woord knecht ook niet meer mag worden gebruikt. Ik word hier echt verdrietig van hoor, Sinterklaas. Ik wil graag mee naar Nederland om samen met u de kinderen te horen zingen en ze pepernootjes te geven, maar ik wil er niet naar toe met een groen gezicht, alsof ik zeeziek ben of een geel gezicht, omdat ik te veel kaas heb gegeten; ook een blauw gezicht omdat ik het zo koud heb, zie ik echt niet zitten. Ik kan bij elke kleur wel een leuke reden verzinnen, maar ik ben nu eenmaal zwart en ik wil graag mijzelf kunnen zijn als ik met u meega. Kunnen de mensen dat niet gewoon accepteren, Sinterklaas?”

Vol ongeloof kijkt de oude man Piet aan. “Beste Piet, is het echt zo erg?” “Nou Sinterklaas, het wordt nog erger, sommige mensen vergelijken ons met slaven. Dit doet ons Pieten erf veel pijn. Wij vinden het juist zo leuk om samen met u dit mooie traditionele kinderfeest in Nederland te vieren!”
Sinterklaas fronst zijn voorhoofd en zegt dan bedachtzaam: “Piet, deze berichten doen mij ook veel verdriet…. honderden jaren waren jullie gewoon welkom en nu ineens dit? Houd me alsjeblieft op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik heb er zo direct geen antwoord op.”

Dan komt Sint op een idee eens even contact op te nemen met die andere Santa Claus (de Kerstman) om hem te vragen of er ook zulke nare berichten de ronde doen over de rendieren voor zijn arrenslee en alle elfjes op de Noordpool die hem helpen. Het zou toch jammer zijn als op deze manier een traditioneel kinderfeest in zijn voortbestaan bedreigd wordt… Maar zijn collega vertelt dat hij geen problemen ondervindt.

Sinterklaas kan het verdriet van zijn trouwe zwarte Piet goed begrijpen en kan niet anders dan hopen dat het allemaal snel weer goed komt. Toch weet hij Piet te troosten: “Kinderen beleven het heel anders dan een klein groepje volwassenen het nu doet voorkomen, Piet. Kinderen vinden zwarte Pieten soms een beetje eng misschien, maar ook stoer omdat ze streken uithalen, lief omdat ze Sint helpen en lekkers uitdelen en knap omdat ze goed kunnen klimmen en klauteren. Maar wees niet verdrietig, Piet, de meeste Nederlanders vinden nog steeds dat Sinterklaas en zijn zwarte Pieten horen bij het kinderfeest zoals ze dat gewend zijn te vieren, Want, zeg nou zelf. je kunt blauw, geel of groen zijn, zodra jij door de schoorsteen moet word je toch weer zwart!”
Piet glimlacht, hij is weer gerustgesteld. Sinterklaas heeft hem weten te overtuigen dat hij ondanks zijn kleur nog steeds meer dan welkom is op ons mooie kinderfeest.

verhaal downloaden

naar boven

 

Schrijvers4fun: Een leuke link waar je je schrijftalent ook kwijt kunt.